Kompensācija Par Zodiaka Zīmi
C Vardarbība C Slavenības

Uzziniet Zodiaka Zīmes Savietojamību

Paskaidrots: Kā darbojas izvēlētā komiteja

Parlaments pieņem lēmumu par ierosinājumu, ko ierosinājis loceklis, kurš veidos izvēlēto komiteju.

Atsauce: Saskaņā ar Rajya Sabha noteikumu un procedūru 125. pantu ikviens deputāts var ierosināt kā grozījumu iesniegt likumprojektu noteiktai komitejai, un, ja priekšlikums tiek pieņemts, likumprojekts tiek nodots šādai komitejai.

PVO: Parlaments pieņem lēmumu par ierosinājumu, ko ierosinājis loceklis, kurš veidos izvēlēto komiteju.

Kā: Kvorumam jābūt vienai trešdaļai no komisijas locekļu kopskaita. Ja kādai sanāksmei noteiktajā laikā nav kvoruma, komitejas priekšsēdētājs vai nu aptur sēdi, līdz ir kvorums, vai pārtrauc sēdi. Balsu vienlīdzības gadījumā jebkurā jautājumā priekšsēdētājam (vai jebkurai citai priekšsēdētājam) ir otrā jeb izšķirošā balss. Izraudzīta komiteja var iecelt apakškomiteju, lai izskatītu visus īpašos ar likumprojektu saistītos jautājumus. Ja rodas šaubas par kādu procedūras punktu vai citādi, priekšsēdētājs var nodot šo jautājumu Rajya Sabha priekšsēdētājam, kura lēmums ir galīgs.Kad: Tiklīdz tai ir iesniegts likumprojekts, atlases komitejai laiku pa laikam ir jāsapulcējas un jāsniedz ziņojums Rajya Sabha noteiktajā laikā. Ja termiņš nav noteikts, tiek uzskatīts, ka ziņojums ir iesniegts pirms trīs mēnešu termiņa beigām no dienas, kad Parlaments pieņēma priekšlikumu par likumprojekta nosūtīšanu īpašajai komitejai. Parlaments var mainīt šo termiņu pēc kāda locekļa ierosinājuma.

Ziņot: Ziņojumu komitejas vārdā parakstīs priekšsēdētājs. Jebkurš loceklis var ierakstīt domstarpības. Ziņojums kopā ar piezīmēm par domstarpībām tiks iesniegts Rajya Sabha, izdrukāts un izplatīts starp visiem locekļiem.Kopīga sēde

Ja vienas palātas pieņemtu likumprojektu noraida otra palāta vai palātas galīgi nav vienojušās par veicamajiem grozījumiem, vai ir pagājuši vairāk nekā seši mēneši no dienas, kad likumprojekts ir saņemts otrā palātā, bet likumprojekts nav pieņemts. , prezidents var (ja vien likumprojekts nav zaudējis spēku Lok Sabha atlaišanas dēļ) sasaukt abu palātu kopsēdi, lai atrisinātu strupceļu. Tiek uzskatīts, ka likumprojekts ir pieņemts abās palātās tādā formā, kādā to ir pieņēmuši vairākums no abu palātu kopējā klātesošo un balsojošo locekļu skaita. Nevar būt abu palātu kopīga sēde par naudas likumprojektu vai konstitūcijas grozījumu likumprojektu.Dalieties Ar Draugiem: